Holistische Therapieën – Workshops – Detox – Retreats

Energie is de essentie van alles, alles is in de kleinste kern energie met een bepaalde trillingsfrequentie. Bij alles dat Prana Productions ontwikkelt en aanbiedt draait het om deze universele levensenergie die ongelimiteerd tot ieders beschikking staat. Wanneer je insteekt op deze energetische essentie, dan heb je de mogelijkheid om alles op fundamentele en structurele wijze te transformeren.

Een aanpak vanuit de bron die door en voor jou werkt, om jou te laten stralen vanuit je eigen kracht. Het gaat om bewustzijnsontwikkeling, in het hier-en-nu zijn zonder de last van het verleden, oude overtuigingen en patronen en los van wat anderen en de maatschappij jou opleggen. Van belang is volgens jouw waarheid te leven.

Ook al hebben zij zeker hun waarde, we laten hierbij grotendeels de psychologische experts en grote filosofen, onderzoekers, inspirators, religieuze tradities en geloof buiten beschouwing. Centraal staat de enige bron en expert met een enorme kennis en wetenschap over jouw bewustzijnontwikkeling en dat ben JIJ. Daarbij gaat het niet om wat je allemaal gedaan hebt, doet, weet, je opvattingen en de opleidingen die je gevolgd hebt. Het draait alleen om jouw direct ervaring in relatie tot je levenspad.

Net als wij allen, ontkomt ook deze website niet aan constante ontwikkeling. Wij werken hard aan een totale update van deze website.